Mgr. Lubomír Šára

Zápis čísel

Procvičování pro páťáky.

    
K číslu napsanému slovy přiřaď správný číselný zápis.