Menu

- na úvod -

- čtení -

- hlásky -

- vyjmenovaná slova -

- druhy slov -

- významy slov -

- hádanky -

- diktáty -

- podstatná jména -

- přídavná jména -

- opakovací testíky -


Pomůcky do hodin českého jazyka

Čtení a psaní - práce s textem

4. ročník

Září: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Říjen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Listopad: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Prosinec: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Leden: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Únor: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Březen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Duben: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Květen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Červen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Tabulka pro nesplněné úkoly: pro soupis nesplněných úkolů v jednotlivých měsících - tabulka -

Témata v čítance : - Škola nás zpátky do lavic volá - Malíř podzim už tu je - Z pohádky do pohádky -
- Byl jednou jeden král - Můj domov, moje vlast - Mezi podzimem a zimou - Vánoce, Vánoce přicházejí -
- Leden - měsíc ledu a novoročních předsevzetí - Svět her a bláznivých nápadů - Člověk a čas -
- Jaro už je cítit ve vzduchu - Král Karel IV., Otec vlasti - 1. duben - den žertů a šprýmů - Dejte vejce malovaný -
- Kouzla a čáry - Doba husitských válek, vláda Jiřího z Poděbrad - Květen bohatý je srážkami i květem -
- Voda - pomocník i živel - Výprava za dobrodružstvím - Fotbal, to je hra - Škola - základ života, prázdniny - základ radosti -

Pomocník pro vlastní tvorbu: - báseň - pohádka - popis - výpisky - vypravování - pověst - bajka - referát -

5. ročník

Září: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Říjen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Listopad: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Prosinec: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Leden: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Únor: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Březen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Duben: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Květen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Červen: - rozvržení učiva s pracovními listy - nebo - rozvržení učiva s pracovními listy -

Tabulka pro nesplněné úkoly: pro soupis nesplněných úkolů v jednotlivých měsících - tabulka -

Témata v čítance : - Naše vlast - Výlet po Čechách - Horniny a minerály - Výlet na Moravu -
- České země v 16. a 17. století - Svět dívek a slečen - Svět kluků - Svět fantazie - Kouzlo Vánoc - Nový rok -
- Vesmír, náš svět - Vývoj života na Zemi - Jsou lidé ve vesmíru sami? - Svět čar a kouzel -
- Svět záhad a detektivních příběhů - Svět žertů a šprýmů - Svět zahradníků a zahrad - Rozdílné podmínky života na Zemi -
- Doba národního obrození - Svět prázdninových radovánek -

Pomocník pro vlastní tvorbu: - bajka - báseň - deník - pohádka - popis - pověst - výpisky - vypravování - referát -


Hlásky, pravopis ú ů, tvrdé a měkké souhlásky - pravopis i y (2. - 3. ročník)

Rozdělení hlásek - procvičení rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky. Devět listů v Excelu - žák pracuje přímo na počítači. Lze také vytisknout a vybarvit pastelkami. - listy -

Doplňování ú, ů - přehled učiva a tabulky pro procvičování doplňování ú, ů s opravou a závěrečným vyhodnocením:
- doplňování ú, ů - nebo - doplňování ů, ú -

Tvrdé a měkké souhlásky - přehled učiva, náměty a tabulky pro procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, doplňování i, í, y, ý s opravou a závěrečným vyhodnocením: - tvrdé a měkké souhlásky - nebo - tvrdé a měkké souhlásky -

Čeština pro 4. ročník (NŠ) - list na odměny -


Vyjmenovaná slova (3. a 4. ročník)

Metodický přehled na málotřídce. Zde najdeme přehled jednotlivých pomůcek včetně stručného nástinu použití.

Vyjmenovaná slova po b: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po l: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po m: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po p: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po s: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po v: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova po z: prezentace (význam jednotlivých vyjmenovaných slov), pracovní listy (řada slov, význam, problémové dvojice). K úkolu 4 potřebujeme didaktickou hru Řada vyjmenovaných slov. K úkolu 6 potřebujeme didaktickou hru Význam vyjmenovaných slov.

Jednoduché řady vyjmenovaných slov poslouží k opakování jednotlivých řad. Příslušný list vytiskneme, rozstříháme na jednotlivá vyjmenovaná slova a poté slova žáci v týmech či jednotlivě řadí. - řady slov -

Příbuzná slova - přiřazování slov s y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov ke slovům vyjmenovaným. Doplňovačka v Excelu, ve které příslušná příbuzná slova vybarvujeme stejnou barvou. Listy můžeme také vytisknout, slova vystříhat a přiřazovat je k vyjmenovaným slovům. - příbuzná slova -

Doplňování i, y po obojetných souhláskách uvnitř slov trénujeme v doplňovačkách v Excelu. Jednotlivé listy jsou věnovány jednotlivým obojetným souhláskám. Nejprve zapíšeme slovo, bude-li správně zapsáno, zbarví se nám zeleně či žlutě. Stejnou barvou máme poté zabarvit slovní spojení v tabulce. Jednotlivé listy můžeme také vytisknout a vybarvovat pastelkami. - doplňovačky -

Doplňovací diktáty s vyjmenovanými slovy: zvolíme obojetnou souhlásku či souhrnná cvičení. Poté si kliknutím vybereme číslo diktátu. Postupně do slov doplňujeme i,y. Po zhodnocení práce zapíšeme své jméno, třídu, email školy a výsledek odešleme svému učiteli. - diktáty -

Očekávané výstupy:
Žák ve 3. ročníku
Umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách, rozumí jejich obsahu a umí k nim přiřadit slova příbuzná.
Seznamuje se se slovy stejně znějícími (být - bít, výr - vír).
Procvičuje pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov.

Žák 4. ročníku
Docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov.
Zdůvodňuje a píše i, y po obojetných souhláskách uvnitř slov.
Upevňuje si pravopis i, y ve dvojicích slov souzvučných.
V psaném projevu píše správně i, y ve slovech po obojetných souhláskách.


Druhy slov

Druhy slov (3. ročník) - přiřazování slov k jednotlivým slovním druhům. Postupný trénink slovních druhů - žák mezi slovy poznává jednotlivé slovní druhy. Doplňovačky v Excelu, ve kterých příslušné slovní druhy vybarvujeme stejnou barvou. Listy můžeme také vytisknout a druhy slov vybarvovat. - druhy slov -

Opakování slovních druhů (5. ročník) - různé doplňovačky pro zopakování a rozšíření učiva.


Významy slov a slovních spojení

Rozšiřování slovní zásoby při hledání významů různých slov či vět. V pracovních listech najdeme úkoly propojené s literární výchovou. Procvičit si přitom můžeme i gramatické učivo. Pracovní listy můžeme zařadit ve 3. - 5. ročníku.
- rčení - - - názvy pohádek -

Významy slov - odhad správného významu slov týkající se historie (projekt Živá historie) - testík -


Hádanky

Vážné i méně vážné hádanky jako součást lidové slovesnosti rozšiřují slovní zásobu a nutí žáky přemýšlet. Připravený oboustranný pracovní list lze vytisknout a přímo k otázkám zapisovat řešení.
- hádanky - - - správná řešení -


Podstatná jména

Podstatná jména - pád, číslo, rod. Vzory podstatných jmen, pravopis koncovek.

Procvičování podstatných jmen (pád, číslo a rod) pro páťáky: šest doplňovaček - cvičení -
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního pro páťáky: čtyři doplňovačky - cvičení -
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu ženského pro páťáky: čtyři doplňovačky - cvičení -
Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu mužského pro páťáky: čtyři doplňovačky - cvičení -
Procvičování pravopisu podstatných jmen pro páťáky: sedm doplňovaček - cvičení -


Přídavná jména

Přídavná jména - skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, pravopis koncovek.

Určování přídavných jmen (pád, číslo a rod): dvě doplňovačky - cvičení -
Druhy přídavných jmen: dvě doplňovačky - cvičení -
Skloňování přídavných jmen tvrdých: sedm doplňovaček - cvičení -
Skloňování přídavných jmen měkkých: čtyři doplňovačky - cvičení -
Opakování přídavných jmen tvrdých a měkkých: tři doplňovačky - cvičení -
Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích: sedm doplňovaček - cvičení -
Opakování přídavných jmen: čtrnáct doplňovaček - cvičení -


Diktáty a procvičování

Opakovací diktáty pro 5. ročník :
- Dobývání kosmu - - - Jazyk - - - Národ sobě - - - Smetanova Vltava - - - Největší objev lidstva - - - Je český pravopis těžký? - - - Nejvýznamnější objevy -

Procvičovací úkoly pro páťáky :
- zdvojené souhlásky (n, nn) -


- nahoru -

Opakovací testíky

Opakovací testíky pro 5. ročník :
- 1. testík (prosinec) -
- 2. testík (leden) -
- 3. testík (únor) -
- 4. testík (březen) -
- 5. testík (duben) -


NAVRCHOLU.cz